Днес е 16.06.2024
Bulgarian language  English language
* * * Международна конференция по трибология БУЛТРИБ

 

11-та международна трибологична конференция БУЛТРИБ'15, 11-13 септември 2015, Созопол

Sozopol


Сроковете за изпращане на резюмета и доклади за 11-тата Международна конференция по трибология БУЛТРИБ'15 са изменени във връзка със съвместната подготовка на БУЛТРИБ'15 и Юбилейната конференция по повод на 70-годишнината на Факултета за индустриални технологии към ТУ-София. Регистрацията и изпращането на резюметата трябва да се направят чрез сайта:
http://mtf70.tu-sofia.bg.

Конференцията БУЛТРИБ'15 се организира от Обществото на триболозите в България и Факултета за индустриални технологии към ТУ-София в периода 11 - 13 септември 2015 в Почивната база на ТУ-София в Созопол. Можете да изтеглите Поканата за конференцията и темплейта за оформяне на докладите.
За по-подробна информация вижте и сайта на Обществото на триболозите в България: http://bultrib.com

Срок за резюмета: 31 май 2015; срок за доклади: 30 юни 2015.

 

КОНТАКТИ:
Център по трибология, Технически университет, София 1756
Доц. др. Мара Кандева: GSM: +359 893341455; e-mail: kandevam@gmail.com
Доц. др. Емилия Асенова: GSM: +359 877438334; e-mail: emiass@abv.bg
Websites: http://mtf70.tu-sofia.bg, http://bultrib.com

 


Излезе новият брой на Трибологичния журнал БУЛТРИБ, т. IV, 2014.

Журналът съдържа докладите от Международната конференция БУЛТРИБ '13, 24-26 октомври 2013 г., ТУ-София. • Изтеглете •

 


 

Трети брой на Трибологичния журнал БУЛТРИБ, т. III, 2012, е достъпен.

Журналът съдържа докладите от Деветата международната конференция БУЛТРИБ '12, 18-20 октомври 2012 г., ТУ-София. • Изтеглете •

 


 

10-та конференция по трибология БУЛТРИБ’13 и 2-ра работна среща CEEPUS, 24-26.10.2013, София

belgr belgr belgr
belgr belgr belgr
belgr belgr belgr

Обществото на триболозите в България, със съдействието на ТУ-София и най-активното участие на Научно-производствената лаборатория по трибология с ръководител доц. д-р Мара Кандева към катедра Теория на машините и механизмите, организира 10-та международнa конференция по трибология БУЛТРИБ’13. Kонференцията БУЛТРИБ се провежда ежегодно. Тази година тя се проведе от 24 до 26 октомври 2013 г. в Библиотечния международен център на Техническия университет - София. 30 делегати от Румъния, Сърбия, Русия, Полша, Турция, Германия, Словакия, Тайван, Република Сръбска, Швейцария и Алжир, както и 55 триболози от България взеха участие с 46 доклада в 4 секционни сесии и една постерна сесия. Специален поздравителен адрес до БУЛТРИБ’13 и Работната среща по CEEPUS изпрати Президентът на Международния съвет по трибология проф. Питър Джост. Пленарни доклади представиха проф. Нягол Манолов и проф. Вилфрид Барц, а фирмено предствяне имаше Фани Екарла от известния производител на техника за трибологични изпитания CSM Instruments – Швейцария.

Събитието, съпътстващо конференцията, беше втората работна среща по CEEPUS във връзка с проект CIII-BG-0703-02-1314 ”Съвременни направления в образованието и изследванията на механични системи – хвърлящи мост между надеждност, качество и трибология”, обединяваща 19 европейски университета от 10 страни. Тя се проведе в Химико-технологичния и металургичен университет, който е водещ за проекта с координатор доц. д-р Юлиана Яворова. Проектът засяга ролята на трибологията в по-широката и сложна сфера на инженерното образование и науки, свързани с проектирането на качеството, надеждността и живота на машините, както и с въпроси на контрола и диагностиката. Работната среща беше посветена на обсъждане на електронното обучение и програми в съответните области на инженерното университетско образование. Обсъден беше и уеб-сайт-ът на проекта.

През време на конференцията бяха подписани двустранни споразумения за сътрудничество в областта на трибологията между Машинно-технологичния факултет към ТУ-София, България и Машинно-технологичните факултети към университетите в Ниш, Сърбия и Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

В последния ден на конференцията беше организирана екскурзия за посещение на експозицията на Панагюрското златно съкровище и града-музей Копривщица.

 


 

ПРОГРАМА на BULTRIB'13 и CEEPUS, 24-26 октомври 2013, ТУ-София

 


 

БУЛТРИБ'12, 18-20 октомври 2012, София

Работна среща CEEPUS и 9-та конференция по трибология БУЛТРИБ’12, посветена на 80-та годишнина на проф. дтн Нягол Манолов
belgr belgr
belgr belgr
belgr belgr

Обществото на триболозите в България, със съдействието на Машинно-технологичния факултет към ТУ-София и АМТЕХ организираха 9-та конференция по трибология с международно участие БУЛТРИБ’12, посветена на 80та годишнина на проф. Нягол Манолов. Конференцията се проведе от 18 до 20 октомври 2012 в библиотечния международен център на Техническия университет - София. 32ма делегати от Румъния,Сърбия, Русия, Гърция, Полша, Турция, Германия, Украйна и Тайван, както и 50 трибиолози от България взеха участие със 70 доклада. Конференцията БУЛТРИБ’12 се съпътстваше от биеналната конференция на АМТЕХ - Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България. Другото събитие, съпътстващо конференцията, беше еднодневен семинар по CEEPUS за първата трибологична мрежа в рамките на тези проекти, с отчитане на първия етап от проект CIII-BG-0703-01-1213 ”Съвременни направления в образованието и изследванията на механични системи – хвърлящи мост между надеждност, качество и трибология”, обединяващ 19 европейски университета, съпътстваше конференцията БУЛТРИБ’12. Той проведе в Университета по химична технология и металургия, който е водещ координатор на проекта. През време на конференцията беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество в областта на трибологията между Машинно-технологичния факултет към ТУ-София, България и Факултета по инженерни науки към Университета в Крагуйевац, Сърбия.

Конференцията БУЛТРИБ’12 беше посветена на честването на 80-та годишнина на проф. Нягол Манолов. Проф. Манолов е основателят на трибологията в България. Той получи признанието и доверието на своите съвременници и упражнява съществено влияние върху тяхното научно мислене, вдъхновявайки своите съмишленици и последователи с идеята за контакта между наука, образование и гражданско общество. Юбилеят на проф. Манолов беше честван на нивото на Техническия университет – София и Машинно-технологичния факултет, както и от специалистите по трибология при отклриването На конференцията БУЛТРИБ’12. Поздравления поднесоха ректорът на ТУ-София, деканът на МТФ, Интердисциплинната гражданска академия, ОТБ, НТС, президентът на Международния съвет по трибология проф. Питър Джост, президентът на Балканската трибологична асоциация проф. К.-Д. Будзакис, проф. Д.Н.Гаркунов, проф. Ст. Питко, проф. К. Войнов, Румънската асоциация на триболозите чрез проф. А. Тудор и проф. М. Рипа, проф. Г. Полцер и много други организации, университети и учени.

Следващата, 10-та конеренция БУЛТРИБ’13 ще се проведе в периода 24-26 октомври 2013 в София.

 


 

БУЛТРИБ'11, 28-29 октомври 2011, София

 

Проф. Манолов връчва награди на конференцията БУЛТРИБ'11
Подписване на споразумението между Машинните факултети на София и Белград
На едно от секционните заседания на конференцията БУЛТРИБ'11
Другарска среща в навечерието на конференцията

Националната конференция по трибология БУЛТРИБ’11 се проведе на 28-29 октомври 2011 г. в Международния конферентен център на Техническия университет - София, възобновявайки традицията за международно участие. Взеха участие 7 делегати от Сърбия, Румъния и Турция, които представиха свои статии. От българска страна бяха представени четиридесет триболози с 25 статии. Бяха отправени приветствия към участниците в Конференцията от Декана на Факултета по индустриална технология проф. д-р Георги Тодоров, от проф. дтн Нягол Манолов - председател на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София и от доц. д-р Мара Кандева, председател на Обществото на триболозите в България.

На откриването на БУЛТРИБ'11 проф. Манолов удостои проф. Александър Рац от Лабораторията по Трибология към Факултета по машиностроене на Университета в Белград, Сърбия, и проф. д-р Минодора Рипа от катедра Машинни Елементи, Факултет по машиностроене, Университета "Дунареа де Йос" на Галати, Румъния, с почетни грамоти и медали на Интердисциплинната гражданска Академия за съществения им принос за развитието и успеха на трибологията и на Балканската трибологична асоциация.

По време на конференцията беше подписано Двустранно споразумение за сътрудничество между Машинно-технологичния факултет към Техническия университет - София и Машинния Факултет към Университета в Белград, Сърбия.