Днес е 16.06.2024
Bulgarian language  English language

 

8-ма Международна конференция по трибология BALKANTRIB'14, 30 октомври - 1 ноември 2014, Синая, Румъния

Sinaia Sinaia Sinaia
Sinaia Sinaia Sinaia
Sinaia Sinaia Sinaia

След основаването на Балканската трибологична асоциация (БТА) през 1993 г. в София, всеки 3-годишен мандат на БТА започва с организиране на международната конференция БАЛКАНТРИБ от съответната страна-домакин. Изредиха се България (1993 и 2008), Гърция (1996 и 2011) и Румъния (1999 и 2014) по два пъти, Турция (2002) и Сърбия (2005) – по един път.

8-та Международна конфренция по трибология БАЛКАНТРИБ’14 отбеляза 21-та годишнина на БТА и беше организирана в периода 30.10 – 01.11.2014 в Хотел Палас в Синая, Румъния от Румънската трибологична асоциация, Университета по петрол и газ в Плоещ и БТА.

150 участници от 15 страни взеха участие в събитието: Алжир (двама делегати) , Bulgaria (22), Чешката република (4), Англия (3), Франция (2), Германия (4), Гърция (12), Холандия (1), Унгария (1), Италия (1), Румъния (84), Русия (1), Сърбия (1), Турция (10) и Украйна (2). Бяха представени 113 доклада в 2 пленарни и 18 секционни сесии в 3 зали. Техническа изложба, Събрание на Управителния съвет на БТА Протокол, Общо събрание на Румънската трибологична асоциация и семинар на третия етап от Проекта CEEPUS CIII-BG-0703 ”Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology” се проведоха през време на конференцията.

България имаше 3 пленарни представяния: Теория на контакта от проф. Н. Манолов, 40 години история на трибологията в България от M. Кандева и E. Асенова и Развитие на Журнала JBTA през последните 20 години и бъдещи тенденции от Сл. Иванов, Ж. Каличин, Й. Ивановa, M. Бонева, Н. Евтимова, E.Tошева. 9 секционни български доклада и 2 постерни също бяха представени, Между тях: Самоорганизация и избирателно пренасяне в трибологията от E. Асенова и M. Кандева, Методика за изследване на контактни взаимодействия на високояки чугуни с калаени микросплави от M. Кандева и Б. Ивановa и др.

През последния ден беше организирана екскурзия с посещение на град Брашов, Замъка на Дракула в Бран, Курорта Пояна до Брашов и Курорта Фундата.

Конференцията БАЛКАНТРИБ’14 беше един голям успех в развитието на БТА. Топлота, дух на наука и технологии, чудесна атмосфера на приятелски контакти съпътваха всички дни на конференцията.

До този момент страните-членки на БТА бяха България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция. Хърватска, представлявана от Хърватското дружество за материали и трибология беше приета за нов членка БТА.

9-та Международна конфренция по трибология БАЛКАНТРИБ ще бъде през 2017 г. в Турция.

 


 

7-ма Международна конференция по трибология BALKANTRIB'11, 3-5 октомври 2011, Солун, Гърция

 

7-ма конференция БАЛКАНТРИБ, Солун, 2011

Международният октомврийски научен фестивал "Инженерно производство и трибология" се проведе в Солун от 3 до 5 октомври 2011 г. Конференцията БАЛКАНТРИБ'11 беше една от трите конференции на фестивала. Конференцията "A" Coatings (Покрития на повърхнините) е резултат от общите усилия на четири академични институции: Лабораторията за машини и инженерно производство (EE∆М) на Аристотелевия университет в Солун, Института за инженерно производство и машини (IFW) към Университета в Хановер, Лабораторията за производствени технологии (LFT), Университета в Ерланген - Нюремберг и Института по инженерни повърхнини (IOT), Университета в Аахен да създадат международен форум за приложение на повърхностните покрития в производствените техники, като се обхващат и бъдещите насоки в изследванията на повърхнините. "A" Coatings се редуват в Гърция и Германия, като тази година се проведе деветата по ред конференция. ICMEN, Международната конференция по инженерно производство беше създадена през време на гръцкото председателство EUREKA 2001-2002 (www.eureka.be), обединявайки синергийно научните изследователи и инженерите, които трябва да отговорят бързо на нарасналите изисквания на промишлените приложения. Втората (1996) и седмата (3-5 октомври 2011) конференции BALKANTRIB бяха проведени в Солун, Гърция. Конференциите BALKANTRIB са изява на дейността на Балканската трибологична асоциация (БТА), организират се на всеки 3 години в различни балкански страни от създаването на БТА през 1993 в София. Те стимулират сътрудничеството между балканските и други страни в развитието на научните и приложни страни на трибологията. Международният октомврийски научен фестивал събра 250 участници от различни страни, които представиха в трите конферентни зали на хотел Makedonia Palace последните постижения в своите научни области.

Коктейл на БАЛКАНТРИБ'11
Част от българската делегация

Събранието на БТА се проведе в зала Amphitryon на Makedonia Palace на 5 октомври 2011 под председателството на проф. К.-Д. Бузакис в присъствието на следните членове на БТА: A. Michailidis, S. Mitsi, I. Tsiafis (Гърция), Slobodan Mitrovic, Branko Skoric, Aleksandar Vencl (Сърбия), H. Cimenoglu, M.B. Karamis, C. Sinanoglu (Турция), N. N. Andonescu, A. Tudor (Румъния), N. Manolov, M. Kandeva, E. Assenova, S. Ivanov, M. Manolova-Daneva (България). Събранието почете паметта на починалите членове на БТА проф. Георгиус Петрополус, Гърция и проф. Емануел Дяконеску, Румъния. Мандатът на председателството на БТА беше предаден за следващите три години от българската страна на Гърция. За публикуването на окончателния вариант на общия доклад за изминалия мандат е необходимо да се съберат всички отчети на страните-членки. Обсъден беше актуализирания статус на БТА: до този момент 6 страни са членки - България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция. Трябва да се изпратят покани за членство до други страни като: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Русия, Словения. Всяка страна от сегашните членки на БТА трябва да потърси контакти с потенциалните нови членки. Проф. Бузакис трябвеа да получи тази информация и да изпрати писма-покани.

Информация за списанието Journal of BTA: Импакт-факторът на списанието е 0,182 (2011), като е нараснал от 0,101 през 2008, благодарение на високото ниво на публикуваните статии. Предложи се да се увеличи броят на публикуваните статии, което би довело до увеличаване на импакт-фактора. 60% от статиите са от балканските страни, а останалите 40% - от други страни. Публикувани са работи от 47 различни страни, като повечето са в областта на химията. Препоръча се да се увеличи броят на статии от други области, като трибомеханика, технология на повърхнините, биотрибология и др. Турция препоръча статиите да бъдат рецензирани по-строго, за да се повиши качеството на списанието и импакт-факторът. Очерта се идеята за промоция на списанието чрез интернет, като се създаде уеб страница с възможности за изпращане на статиите чрез мрежата. Проф. Митрович изрази желание да създаде първата версия на уеб страницата на БТА. Обсъдени бяха и финансови въпроси на списанието.

Обедна почивка

По въпроса за Международната школа по трибология и Статута на БТА проф. Манолов и доц. Кандева изясниха целите на планираната школа и промените в статута, както беше обсъдено и решено на предишното събрание на БТА в Созопол, България, през септември 2010. Тъй като по мнението на участниците в събранието не всички страни бяха обсъждали тези въпроси предварително, беше предложено обсъждането и решаването им да продължат на следващото събрание на БТА. Българската делегация настояваше да се вземат конкретни решения за работата на Международната школа по трибология на текущото събрание. Много от участниците, обаче, не бяха подготвени за вземане на решение и въпросът се отложи. България предаде мандата на председателството на БТА на гръцката страна за следващите 3 години. За периода 2011-2014 председателството се поема от проф. К.-Д. Бузакис, а заместник-председател ще бъде проф. А. Михайлидис, двата от Аристотелевия университет в Солун. Решено беше всички въпроси, свързани с БТА, да бъдат отнасяни до новия председател, проф. К.-Д. Бузакис. Реши се следващата конференция БАЛКАНТРИБ'14 да бъде в Румъния. Следващото събрание на Управителния съвет на БТА ще бъде организирано през 2012 от Лабораторията за машини и инженерно производство (EE∆М) на Аристотелевия университет в Солун.

 


 

lgBTA

СТАТУТ

на

БАЛКАНСКАТА ТРИБОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Международна неправителствена организация

на триболозите от Балканските страни*

 

* Статутът е формулиран при учредяването на Балканската трибологична асоциация.

 

Член 1

Име на организацията: БАЛКАНСКА ТРИБОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БТА)

Член 2

Дата на основаване: 3 октомври 1993 г.

Член 3

Цели:

Член 4

Седалище: Адресът на Балканската трибологична асоциация се сменя на всеки три години по време на Балканската коференция по трибология БАЛКАНТРИБ. Първият адрес е адресът на Обществото на триболозите в България, в Техническия университет - София (1993 -1996). Конференцията БАЛКАНТРИБ се организира на всеки три години в различни страни.

Член 5

Времетраене: Времетраенето на Балканската трибологична асоциация е неограничено.

Член 6

Ръководство: Управляващ орган на Балканската трибологична асоциация е Балканският трибологичен комитетът (БТК). Всяка балканска страна има максимум три члена в БТК, един от тях е вице-президент на БТК. Президентът на Балканската трибологична асоциация за следващите три години е от страната-домакин на Конференцията. БТК се избира от Конференцията. Комитетът избира президента през време на Конференцията.

Член 7

Език: Официалният език на Балканската трибологична асоциация е английският.

Член 8

Членство: Членове на Балканската трибологична асоциация са националните трибологични общества и институции, или подразделения, групи или отделни специалисти в страните, където няма такива общества.

Членове-основатели на Балканската трибологична асоциация са:

Член 9

Условия за членство: За да бъде приет в асоциацията, кандидатстващият трябва:

Член 10

Конференция: Международната конференция по трибология - БАЛКАНТРИБ да се провежда на всеки три години, всеки път в различна Балканска страна.

Член 11

Списание: Освен работата си по интеграция и развитие на трибологията в областта на Балканите, БТА ще издава научното списание Journal of the Balkan Tribological Association.

Член 12

Протокол: Проектът на протокола от заседанието на Балканския ще бъде изпращан на всички членове на БТК и ще бъде приеман или изменян на следващото заседание на Комитета.

 

София, октомври 1993 г.

 


 

От 13 до 16 септември 2010 г. В Созопол, България се проведе Международна юбилейна конференция на Машинно-технологичния факултет към Техническия университет – София, обхващайки нова секция "Трибология и триботехнологии". Секцията включваше и Открито събрание на Балканската трибологична асоциация. Участниците, обсъжданията и решенията на Събранието са отразени в следните документи: Списък на участниците, Протокол и Решения. Имаше предложение за създаване на Международна школа по трибология със съответен Правилник и предложение за изменение на Статута на БТА.

 

Отчет за дейността на БТА при председателството на Българската страна в периода 2008-2011 г. беше подготвен във връзка със 7-та Конференция БАЛКАНТРИБ '11 и сързаното с нея Събрание на БТА през октомври 2011 в Солун:

Относно състоянието и дейността на Балканската трибологична асоциация през периода 2008-2011 г. , от M. Кандева, Сл. Иванов, В. Пожидаева, E. Асенова - Отчет за дейността през българския мандат 2008-2011.